Apie įmonę Paslaugos
Geografija Atgal
Naujienos
Analitiniai
straipsniai
Online
Kontaktai
 
  Jūs esatePaslaugos/Produkta Kreditinė-finansinė informacija Vizito ataskaita Vizito ataskaita ir įmonės kredito reitingas
IGK AG/Germany
 Svetainės žemėlapis
  Paslaugos
  Kreditinė-finansinė ataskaita  
  Vizito ataskaita
  Monitoringas
 Vizito atskaita ir įmonės kredito reitingas

Pagal kliento užsakymą atliekama išsami jo verslo analizė ir suteikiamas IGK kredito reitingas. Jį naudoja bankai, lizingo ir draudimo kompanijos, investuotojai, kai reikia įvertinti konkrečios įmonės, pretenduojančios gauti kreditą viena ar kita forma, mokumą. IGK reitingą pripažįsta pasauliniai draudimo nuo neatsiskaitymo rizikos lyderiai.

Vizito ataskaitos aprašymas

Pirmasis etapas

Pirminis dokumentų surinkimas

 • Finansinės atskaitomybės pateikimas
 • Registracinių dokumentų kopijų pateikimas
 • Įmonės vadovybės balanso pateikimas

Pirmas etapas  - 5 darbo dienos

 

Antrasis etapas

Vizitas

Vizito metu specialistas surenka papildomą informaciją, reikalingą įmonės įvertinimui:

 • įmonės istorija
 • priklausymas įmonių grupei ir grupės sudėtis
 • dukterinės įmonės
 • informacija apie steigėjus (galimi pasikeitimai)
 • informacija apie vadovus (darbo patirtis, kvalifikacija)
 • bendras veiklos aprašymas, veiklos specifika (spec. užsakymai, ilgalaikės sutartys ir t.t.). Sezoniniai darbai, jei tokie yra, kuriuo metų laiku pasiekiama didžiausia apyvarta.
 • užimama pozicija rinkoje (% rinkos dalis,  pagrindiniai konkurentai)
 • informacija apie pirkėjus (veiklos sritis)

           pirkėjų koncentracija:

           vietinė rinka - % nuo apyvartos

           eksportas - % nuo apyvartos

Pagal eksportą nuorodyti pagrindinių pirkėjų valstybes. 

Apyvartos paskirstymas tarp pagrindinių pirkėjų, kredito limitas, apmokėjimo sąlygos.

 • informacija apie tiekėjus
 • informacija apie kilnojamą ir nekilnojamą turtą (dokumentinis pagrindinių  pozicijų patvirtinimas)
 • informacija apie paimtas ir planuojamas paimti paskolas
 • debitorinių įsiskolinimų apžvalga

      Debitoriniai įsiskolinimai: 2008.12.31.
Viso įsiskolinimas -
Pirkėjų kiekis pagal šį įsiskolinimą -

Antras etapas – planuojamas vienos darbo dienos trukmės vizitas

Trečiasis etapas

 • gautos informacijos analizė
 • papildomų klausimų pateikimas (esant poreikiui)
 • ataskaitos parengimas
 • kredito reitingo suteikimas 
Trečias etapas  -  2 savaitės

Galite susipažinti su vizito ataskaitos pavyzdžiu...

IGK Service LT
tel. + 370 5 2747368/54

office@igkservice.lt
                 © 2009 Welcome | About us | News | Analytics | GeographySite map
                  Online | Services/Products Contact us