Apie įmonę Paslaugos
Geografija Atgal
Naujienos
Analitiniai
straipsniai
Online
Kontaktai
 
  Jūs esateDokumentai /Debitorinio įsiskolinimo išieškojimo sąlygosDebitorinio įsiskolinimo išieškojimas iš įmonių registruotų kitose valstybėse
IGK AG/Germany
Svetainės žemėlapis
  Documentai
  Debitorinio įsiskolinimo išieškojimo sąlygos iš įmonių registruotų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei NVS valstybėse
  Debitorinio įsiskolinimo išieškojimo sąlygos iš įmonių registruotų kitose valstybėse
Debitorinio įsiskolinimo išieškojimas iš įmonių registruotų kitose valstybėse
  1. Ikiteisminio išieškojimo procedūra

1.1.  Ikiteisminio skolos išieškojimo procedūra prasideda nuo debitorinio įsiskolinimo išieškojimo sutarties tarp įmonės ir užsakovo dėl pasirašymo.

1.2. Sutartis gali būti sudaryta vienai ar kelioms skoloms išieškoti.

1.3. Sutartis yra pasirašoma susipažinus su dokumentais patvirtinančiais skolą, atlikus pirminę skolininko finansinės būklės analizę bei susipažinus su skolos istorija.  

1.4. Siekiant išsiaiškinti skolininko finansinę būklę, iš anksto suderinus su užsakovu, apie skolininką yra užsakoma kreditinė-finansinė ataskaita. Už kreditinę-finansinę ataskaitą užsakovas moka pagal kainininką.

1.5.  Užsakovas, gavęs iš skolininko visą skolą arba jos dalį, sumoka tam tikrą mokestį, kuris yra skaičiuojamas kaip procentas nuo susigrąžintos skolos sumos. Procento dydis yra aptariamas su užsakovu  prieš pasirašant sutartį ir nurodomas atitinkamuose dokumentuose.

2. Skolos išieškojimo teismo keliu procedūros

Tuo atveju jeigu ikiteisminis skolos išieškojimas yra nesėkmingas, suderinę su užsakovu mes galime tęsti skolos išieškojimą teismo keliu. Mes pateiksime užsakovui  teisminių išlaidų paskaičiavimus, o taip pat įvertinsime galimybes laimėti konkrečią bylą teisme.  Po to užsakovas pats priims sprendimą ar tikslinga tęsti darbą susigrąžinant skolą.

Kaštai už darbus atliktus antrame etape.

Visas teismo išlaidas, o taip pat advokato paslaugas sumoka užsakovas pagal išrašytą sąskaitą. Sėkmės atveju mums yra sumokamas mokestis apibrėžtas 1.5. punkte.


IGK Service LT
tel. + 370 5 2747368/54
office@igkservice.lt
                 © 2008 Sveiki atvykę | Apie mus | Naujienos | Analitiniai straipsniai | Geografija
Online | Paslaugos/Produktai | Kontaktai | Svetainės žemėlapis